17120fcf3884eba4a105a5287a756258.jpg21262

#MWC17: 35 phút nữa BlackBerry giới thiệu laptop thế hệ

<div class=”LinkExpander direct expanded type-ratio”> <div class=”LinkExpander_Ratio” style=”padding-bottom: 56.25%;”><iframe width=”800″ height=”450″ src=”https://www.youtube.com/embed/z5T-OrEdWVA?wmode=opaque” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe></div> </div> <br /> <br /> Chiếc BlackBerry trên mã Mercury từng được đem tới giới thiệu… Read more »

3982505_7_hanh_tinh_su_song_Tinhte_1.jpg

7 hành tinh có thể có sự sống: phát hiện thế nào, có cây mọc không, bao giờ nhân loại lên đó?

Trước đây NASA đã phát xuất hiện hơn 2000 ngoại hành tinh có thể tồn tại sự sống trên đó nhưng suy cho cùng vẫn còn rất ít thông tin… Read more »