samsung1.jpg

Samsung lọt danh sách “đại gia” công nghệ kém thân thiện môi trường nhất

trái lại, Google và Apple được tiến công giá là những doanh nghiệp thân thiện với môi trường hơn cả. Tổ chức này cho biết công nghệ thông tin là… Read more »